Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Karışımlar
Karışımlar
Karışımlar

Bu Yazıda Neler Var

 • Homojen Karışım
 • Heterojen Karışım
 • 1 - Emülsiyon
 • 2 - Süspansiyon
 • Karışımların Özellikleri
 • Bileşik ve karışım arası farklar
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir.
  Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

  Homojen Karışım

  Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir.
  Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir.

  Heterojen Karışım

  Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır.
  Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir.
  Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir.

  Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır.

  1 - Emülsiyon

  Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

  2 - Süspansiyon

  Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi.

  Karışımların Özellikleri

  1. Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz.
  2. Saf değildir.
  3. Fiziksel yollarla ayrıştırılır.
  4. Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
  5. Karışımların öz kütleleri sabit değildir. Karışımı oluşturan maddelerin miktarına bağlı olarak karışımın öz kütlesi değişir.
  6. Karışımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır.
  7. Karışımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir oran yoktur.

  Bileşik ve karışım arası farklar

  1. Bileşikler aynı cins moleküllerden, karışımlar farklı cins atom veya moleküllerden meydana gelir.
  2. Bileşikle kimyasal yollarla, karışımlar fiziksel yollarla birleştirilir-ayrıştırılırlar.
  3. Bileşikteki atomlar belirli kütle oranlarında birleşirlerken karışımlar için belirli bir oran yoktur.
  4. Bileşiklerin sabit bir öz kütleleri varken karışımların öz kütleleri karışımdaki maddelerin birleşme oranlarına bağlı olarak değişir.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir